Disclaimer

Synerlogic BV is verantwoordelijk voor de inhoud van deze site. Aan de gegevens op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Synerlogic BV streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden. Niettemin kan Synerlogic BV niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is.

Synerlogic BV aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij directe of indirecte schade als gevolg van of voortvloeiend uit het gebruik van op deze website beschikbare informatie of documenten, dan wel voortkomend uit technische gebreken. Het downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

Alle op deze website voorkomende afbeeldingen/merknamen van Synerlogic BV zijn auteursrechtelijk en merkrechtelijk beschermd en mogen niet zonder toestemming van Synerlogic BV worden gebruikt op welke wijze dan ook.